New Shamballa och Golden Heart Merkabah of Creation

Kevin och Christine Core

Dessa två kurser ingår i företaget The Foundation of Cosmic Fire, som Kevin och Christine Core grundade, och det innefattar en treenighet – tre kurser som vardera står för kärlek, visdom och helande. New Shamballa står för kärleken, The Golden Heart Merkabah of Creation står för visdomen och Angelic Reiki är helandet. Alla tre kompletterar varandra.

New Shamballa

Shamballa är en paradislik plats fylld av kärlek och harmoni. Den sägs ha funnits fysiskt på jorden, bland annat i Tibet, men det är även en esoterisk plats. Där finns de uppstigna mästarnas energier som utstrålar villkorslös kärlek och icke-fördömande. På kursen initieras vi till 13 skapelse-dimensioner både teoretiskt och energimässigt. När vi får bättre kontakt med dessa dimensioner och kärleksfulla energier blir det lättare att manifestera dem i vår egen verklighet och börja skapa vårt eget Shamballa här på jorden.

Golden Heart Merkabah of Creation

Merkabah betyder ljus-ande-kropp och huvudsyftet med kursen är att du ska rena din merkabah från gamla medvetna och omedvetna programmeringar. Det är en förutsättning för att verkligen kunna skapa sitt liv på ett medvetet sätt. Reningen och din omprogrammering sker genom en avancerad meditationsteknik. Kursen inkluderar skapelseteori och helig geometri. På fortsättningskursen ingår även en skapelsemeditation där vi verkligen kan uppleva hur vi skapar i nuet.

Pris från 1 januari 2024:
New Shamballa 5 dgr: 7800 kr
Merkabah del 1 – 3 dgr: 4600 kr, del 2 – 4 dgr: 6000 kr.

Aktuella kurser 2024

New Shamballa

8-12 maj, med Gun Moss Bjerling, Reiki-kliniken i Göteborg + online, 
https://reikikliniken.se/kurser/new-shamballa
gun.mossbjerling@reikikliniken.se

26-30 juli, med Gun Moss Bjerling, Reiki-kliniken i Göteborg + online, 
https://reikikliniken.se/kurser/new-shamballa
gun.mossbjerling@reikikliniken.se

Nya datum kommer snart för Liliann Gustavsson, Reikicentrum Lidköping, 
info@reikicentrum.sewww.reikicentrum.se

Golden Heart Merkabah of Creation, grundkurs

28-30 juni med Gun Moss Bjerling, Reiki-kliniken i Göteborg + online
https://reikikliniken.se/kurser/merkabah-of-creation
gun.mossbjerling@reikikliniken.se

Golden Heart Merkabah of Creation, fortsättningskurs

1-4 juli med Gun Moss Bjerling, Reiki-kliniken i Göteborg + online
https://reikikliniken.se/kurser/merkabah-of-creation
gun.mossbjerling@reikikliniken.se

Nya datum kommer snart med Liliann Gustavsson i Reikicentrum Lidköping 
info@reikicentrum.sewww.reikicentrum.se

Presentation av lärare som håller New Shamballa och Golden Heart Merkabah of Creation

Liliann och Bengt-Arne Gustavsson

Liliann Gustavsson

Reikicentrum i Lidköping/hela Sverige
070-130 44 24
info@reikicentrum.se
www.reikicentrum.se
FB: Reikicentrum Lidköping
Instagram: Reikicentrum_Lidköping

2009 så kom jag, Liliann Gustasson, i kontakt med Angelic Reiki och kände direkt att detta var något som hade saknats trots att jag hållit på med Usui Reiki sedan 1996. Efter att ha utbildat mig till lärare i London 2010 hos Rita Masha Michael har jag introducerat systemet i Sverige och översatt allt material (inkl Shamballa och Merkabah) och det var sedan en naturlig fortsättning att även utbilda mig till lärare i New Shamballa 2011 och Golden Heart of the Merkabah 2012 som tillsammans bildar en tre-enighet och en fantastisk grund för alla som vill ha andlig utveckling. 2015 utbildades även Bengt-Arne till lärare i New Shamballa. Vi utbildar gemensamt i denna kurs. En härlig blandning av manligt och kvinnligt.

Gun Moss Bjerling

Gun Moss Bjerling

Reiki-kliniken i Göteborg
070-227 61 01
https://reikikliniken.se
gun.mossbjerling@reikikliniken.se

Reiki integrerades i mitt liv 1994. Då fanns ingen svensk Reikilitteratur så jag skrev ”Reiki – Naturlig healing genom den Universella LIvsenergin” och fortsatte sedan med översättning av reikiböcker. Har även skrivit vårdvetenskapliga studier om reiki och healing, vilka kan laddas ner gratis från: https://secourong.com/butik/kategori/litteratur. Genom Secourong Förlag skapades kontakt med många reikiutövare och 2005 satte jag i gång uppbyggandet av Förenade Reikiförbundet i Sverige och var aktiv inom styrelsen till 2009. När jag mötte Angelic Reiki 2012 kändes direkt att detta är något alldeles extra – kraftfulla energier som måste spridas mer! Februari 2013 blev jag Angelic Reiki® master. Undervisar även Holy Fire®III Usui-Reiki, Holy Fire®III Karuna Reiki®, New Shamballa, The Golden Heart Merkabah of Creation, Journalföring samt Reiki-samtal, och är sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri. Efter 25 års arbete med reiki öppnade Secourong Reiki-kliniken i Göteborg, där flera reikiutövare samarbetade. Corona-nedstängningen gjorde sedan att vi valde att driva en mindre klinik själva och den finns nu i Kungssten i Göteborg. New Shamballa- och Merkabah-kurserna hålls även online, till skillnad från Angelic Reiki-kurserna som ska hålla fysiskt på plats.

Shamballa och Golden heart of Merkabah

Shamballa och Golden heart of Merkabah

 Ärkeängeln Metatron