Vanliga förekommande frågor

Fråga:

Vad skillnaden mellan Reiki och Angelic Reiki?

Svar:

Skillnader mellan Angelic Reiki och andra Reikisystem

Initieringar:

 • I Angelic Reiki görs inte initieringarna av läraren.
 • Initieringarna görs av Änglarnas Kungarike av Ljus och ges till varje individ av deras egen healing Ängel.
 • Det finns ingen linje mellan lärarna bara Änglarna.
 • Symbolerna integreras genom helig geometri

Andra aktiveringar och initieringar

 • En av nyckelskillnaderna är att en speciell initiering ges av Änglarnas Kungarike av Ljus till den visdom och de Gudomliga gåvor som dessa håller. De ges av 30 Ärkeänglar som är kända som de Mäktiga Sarim.
 • En meditation för att deltagarna ska få kontakt med sin Kännande kropp eller ett större medvetande. Detta öppnar upp för ett större medvetande från ett multidimensionellt Jag.
 • En initiering till de 10 Ärkeänglarna Tree of Life.
 • I Angelic reiki ges en initiering till Änglarnas aspekt av de Skapelsens 13 strålar.
 • En länk skapas till Atlantis helande kristaller så att deras gåvor kan användas.
 • I Angelic Reiki förbinds varje deltagare till sin egen Galaktiska helande grupp för att kunna fullfölja sin roll som en fullfjädrad Galaktisk healer.
 • Fyra Uppstigande Välsignelser och aktiveringar av Lord Melchizedek ges.

 Symbolerna

 • Angelic Reiki använder den Atlantiska master symbolen.
 • På Masternivån så initieras mottagaren till gåvorna från 12 symboler.
 • Symbolerna aktiveras till sin Änglanivå.
 • I den andra initieringen aktiveras symbolerna till Galaktisk nivå av Lord Melchizedek.
 • I den fjärde och master initieringen aktiveras symbolerna till sin Universella nivå av Lord Melchizedek.
 • Symbolerna integreras på alla sju nivåerna av form och Gudomlig form.

 Clensings

 • Tre olika reningar alla gjorda av Änglarnas Kungarike.
 • Karmarening görs av Ärkeängel Mikael.
 • Återkoppling till själsdelar.

 Healings

 • Man lär sig 9 olika helande metoder som alla dirigeras av Änglarna.
 • Healern behöver inte använda symbolerna genom att säga eller rita dem.

 Information

 • Information och filosofi baseras på Forntida visdom. Detta inkluderar skydd, renande, tillägnande av utrymme och många andra aspekter av andlig lära.
 • I workshop Prof Utövare inkluderas information om Döden och Döendet, sjukdomars natur, helandeprocessen samt Uppstigningssymptom mm

 Workshop

 •  Det är inte möjligt att göra initieringar på distans.

Angelic Reiki