Etik och standard

Etiska koder och normer för professionellt arbete med Angelic Reiki

I Angelic Reiki® möter vi våra klienter med kärlek, respekt, omsorg och medkänsla. Vi ”ser” dem som deras sanna natur, vilket är en evigt gudomlig gnista bortom alla problem som kanske tynger dem vid denna tidpunkt. Vår intention är att stärka alla som söker vår hjälp. Vi respekterar våra klienters synpunkter, åsikter och val, samt åsikter från andra som stödjer dem, oavsett om det är andra helare, läkare eller familj. 

Som Angelic Reiki®-utövare uppfattar vi oss inte vara i någon speciell, förhöjd eller överlägsen position. Vi ser oss som att vi går bredvid någon på deras väg.

Medicinska frågor

En Angelic Reiki-utövare diagnostiserar inte sjukdomar, ger inte råd om medicinering eller utlovar botande. Utövarens roll är att stärka klienter att fatta sina egna beslut och att varsamt vägleda dem att finna orsaken till sina besvär.

Inom Angelic Reiki healing används ordet healing i sin traditionella betydelse att förmedla energi. Det rekommenderas alltid att uppsöka medicinsk expertis vid behov.

Sekretess

En klients information kommer inte att diskuteras eller delas med någon (inklusive andra familjemedlemmar) utan klientens samtycke, eller enligt ett lagkrav.

Juridiska frågor

Angelic Reiki-utövare har lämplig försäkring och tar ansvar för att ta reda på och följa lagkraven i det land där de praktiserar. 

Kvalifikationer

En professionell Angelic Reiki-utövare måste slutföra tre nivåer av Angelic Reiki, skicka in minst tre fallstudier för godkännande och samtycka till att följa Angelic Reikis professionella etik och normer, innan diplomering för Professionellt utövande av en diplomerad Angelic Reikimaster /lärare.

Fortlöpande professionell & personlig utveckling

Inom Angelic Reiki omfamnar en kvalificerad utövare sin egen personliga utvecklingsprocess genom att väva samman kontinuerlig professionell utveckling och personlig reflektion. 

Våra koder för professionellt praktiserande

Normer för professionella utövare

 • Att ha en lämplig försäkring.
 • Att ständigt ha intentionen att utveckla sin kunskap och expertis.
 • Angelic Reiki är en metod med handpositioner utanför eller direkt på den fullt påklädda kroppen. Utövare ber alltid om tillåtelse att beröra och alltid enligt lämpligt professionellt beteende.
 • Att rena, tillägna och stänga utrymmet för varje helande. 
 • Att ha förberett sig genom sin egen personliga metod och meditation.
 • Att välkomna klienten på ett öppet, vänligt och kärleksfullt sätt.
 • Att vara professionellt förberedd och punktlig.
 • Att säkerställa att behandlingsrummet är väl förberett i början av varje session, samt tyst och konfidentiellt.
 • Att hålla en healingssession som varar en timme.
 • Att lämna alla personliga frågor, fördomar och bekymmer utanför utrymmet.
 • Att behandla alla kunder ärligt och rättvist, utan fördomar eller favoriserande. Hålla alla samtalsämnen icke-kontroversiella, t.ex. aldrig diskutera andra klienter, ditt kärleksliv, din ekonomiska status, dina hälsoproblem, dina personliga problem, religion eller andra terapeuter på ett nedlåtande sätt.
 • All information som klienten lämnar hålls helt konfidentiell och detta ska klargöras för klienten.
 • Att alltid vara medveten om personlig hygien och hålla ett fräscht yttre som skapar hög personlig och professionell standard.
 • Att vara en fokuserad och kärleksfull lyssnare och att vara öppen för vägledningen från änglariket.
 • Att vara uppmärksam på att inte sudda ut gränserna mellan klient och vän. Professionella klienter kan inte bli vänner. Om de blir det, så se till att sätta rätt gränser.
 • Relationen mellan terapeut/klient inkluderar tillit. Behandla därför all information strikt konfidentiellt. En klients situation kan endast diskuteras om professionellt stöd eller råd behövs och endast med klientens tillstånd.
 • Att erkänna varje klients gudomligt perfekta aspekt. Att inte se klienten som sjuk eller i nöd på något sätt, utan i stället se den aspekt som redan är andligt perfekt och underbar.
 • Att komma ihåg att det är klientens resa.
 • Att endast utföra behandlingar och ge råd som du är kvalificerad att göra.
 • Att aldrig göra anspråk på att ”bota” någon, aldrig råda någon att avsluta medicinering och aldrig diagnostisera sjukdom. Vår roll är att stärka dem att fatta sina egna beslut om medicinering och att varsamt vägleda dem till att se orsaken till sina besvär.
 • Att tona in och låta ditt hjärta och änglarna välja de ord som har maximal positiv effekt. Genom att lägga din personlighet och dina åsikter bakom dig kan du vara den mest perfekta kanalen för de ord klienten behöver höra.

Normer för professionella lärare

 • Att omfamna ovanstående kriterier för elever.
 • Att hålla sig till Angelic Reiki-kontraktet, vilket klargör att följande ska inkluderas på kurser.
  1. Rena och tillägna utrymmet.
  2. Att lämna alla personliga problem, fördomar och bekymmer utanför utrymmet och att förbereda sig i förväg på lämpligt sätt, genom någon meditation eller metod enligt egen preferens.
  3. Att ta på sig lärarens roll att hålla utrymmet och ansvara för det.
  4. På workshoppar/kurser:
   • Att ha minst 4 deltagare.
   • Att genomföra kursen enligt anvisad tidsram. Kurs 1&2 är 19 timmar och delas upp på tre dagar på valfritt sätt. Vanligtvis är det enklast att göra 2-3 timmar på fredag kväll och resten av tiden på lördag och söndag. I detta format är fredagskvällen oerhört värdefull. Anden och änglarna använder tillfället att utföra inledande rening och förena gruppens energier. Om man avslutar den första kvällen med den första initieringen kan deltagarna integrera denna rening och initiering under sömnen. Då börjar nästa dag med den första helande grunden. Kurs 3&4 behöver minst 19 timmar och äger rum tre dagar i följd enligt ovan.
   • Att inte dela upp Angelic Reiki-kurserna 1&2 och 3&4.
   • Att inte ha undervisning för en enda elev.
   • Att inte utföra initieringar för Angelic Reiki på distans.
   • Att inkludera allt i manualens kursplan.
   • Att utföra och läsa upp reningarna och initieringarna så som det står i manualen.
   • Att inte lägga till något som inte tillhör Angelic Reiki.
   • Att dela ut de officiella diplomen.
   • Att öppna första dagen med meditationen ur manualen.

Framför allt – var fylld av glädje och kärlek!

Hämtat och översatt från www.angelicreikiinternational.com 2024-01-24