Angelic Reiki® Professionell utövare

Förkunskaper: Angelic Reiki® 3 & 4

Denna kurs är mycket värdefull för alla – men den är obligatorisk för dem som vill arbeta professionellt och marknadsföra sitt arbete med Angelic Reiki®. Efter kursen har du tillgång till alla redskap inom Angelic Reiki-systemet när det gäller det praktiska utövandet. För att lära ut metoden krävs ytterligare en kurs.

Kursen består av två delar.

Del 1, 2 dagar 
Fokuserar på de andliga principerna som involveras i Angelic Reiki som helandemetod.

Del 2, 1 dag
Omfattar praktiska och andliga aspekter som hör ihop med att vara en professionell helare. För den som redan arbetar som sådan, kan denna del eventuellt utelämnas. Ansök om det hos läraren.

Diplom delas ut efter fullföljd kurs, samt efter undertecknande av kontraktet om att följa den etik som ingår i Angelic Reiki.

Denna kurs innehåller:

Del 1

 • En rening och frigörelse från entiteter
 • Initiering till Angelic Reiki 4
 • Ärkeänglarnas initiering
 • Två nya helandemetoder, ”Helande av den eteriska kroppen” och ”Sfäriskt helande”
 • Information om två sorts helanden inom Angelic Reiki: magnetiskt och utstrålande
 • Att arbeta med den kännande kroppen
 • Återblick på syfte och metoder för att rena och tillägna ett utrymme
 • Att hela in i döden, samt förståelse av döden och dödsprocessen
 • Sjukdomars natur
 • Helandesessionen:
  • Sekretess
  • Tid
  • Förmåga att kunna lyssna och kommunicera
  • Feedback efter sessionen
  • Klienter med medicinering

Del 2

Starta en privat mottagning. Hur djupt företagsfrågor täcks under kursen beror på lärarens specialistkunskaper. Det viktigaste är att få en förståelse för de esoteriska och andliga principerna bakom var och en av dessa områden. Följande ämnen berörs.

 • Lagar, förordningar, försäkringar
 • Praktiska frågor: lokal, möten etc.
 • Prissättning
 • Starta företag: affärsplan, bokföring etc.
 • Marknadsföring
 • Etik
 • Fortlöpande professionell utveckling
 • Handledning

Pris 1 januari 2024
Del 1: 4 400 kr
Del 2: 2 200 kr

Aktuella kurser

Angelic Reiki

Angelic Reiki