Angelic Reiki® 1 & 2

Förkunskaper: Inga, Men det är en fördel att ha tagit emot en Angelic Reiki-behandling eller likvärdig behandling.

Denna kurs ger dig det du behöver… Det kan vara att stödja ditt egna personliga helande och din andliga resa. Det kan vara att öppna upp gåvor och andliga färdigheter, eller att avslöja ditt livssyfte. Det kan vara att hjälpa familj och vänner eller börja din väg som professionell healer eller lärare så att du kan dela detta till andra. Det kanske förändrar ditt liv totalt. Du kanske inte vet, men din själ vet varför du har vägletts hit. Det kommer att förändra ditt dna, dina celler och molekyler och aktivera din ljuskropp, vilket gör att du kan sammansmälta djupare med änglarnas ljusrike.

Denna kurs innehåller:

  • Två Angelic Reiki®-reningar och -initieringar
  • Initiering och välsignelse från ärkeänglar
  • Definition och förståelse av änglaenergiers natur
  • Principerna hur man renar och tillägnar ett utrymme
  • Sex helandemetoder, inklusive hur man helar sig själv och distanshelande
  • Fyra tillfällen där man byter och praktiserar helande på varandra
  • Hur man renar och tonar in kristaller
  • Lagarna om helande enligt den gudomliga hierarkin

Pris från 1 januari 2024
4 500 kr

Aktuella kurser

Workshop Angelic Reiki 1&2

Workshop Angelic Reiki